Chiro Klein-Vorst

Belangrijke Corona informatie voor het bivak 2021 - OUDERS

Hoera we gaan op bivak!


Maar het coronavirus is nog niet verslagen dus zijn er nog een aantal belangrijke regels te volgen.


Vorig jaar werden we hard geraakt door dit virus en zijn we helaas niet op bivak kunnen vertrekken. Er zijn toen heel wat traantjes gevloeid en dat is begrijpelijk!

Er zijn ook terug meerdere besmettingen, bepaalde landen kleuren opnieuw rood. ZEER belangrijk dus dat we ALLEMAAL onze verantwoordelijkheid nemen.


Daarom willen we er alles aan doen om dit jaar zeker WEL, in Averbode, de 10 mooiste dagen van 2021 mee te maken!! Dit kunnen we maar door gezond en virusvrij te vertrekken en te blijven!


We sommen hier de belangrijkste maatregelen en voorzorgen nogmaals op zodat je deze steeds terug kan raadplegen. Kijk zeker ook in het bivakboekje! Daarin staat ook veel informatie.


We gaan in 1 bubbel van 100 leden op bivak. Een bubbel van 100 wil zeggen dat er max 100 leden in de groep mogen zitten maar dat de begeleiding (en dat is zowel de leiding als de kookploeg) daar als surplus mogen bij horen.

Dat is uiteraard zeer fijn want zo zijn we toch 1 groep maar het geeft ook direct aan waarom we allemaal virusvrij moeten zijn!

Een bubbel wil zeggen dat we op het bivak zelf geen mondmaskers moeten dragen, geen afstand moeten houden enz. Het is wel zo dat we buiten de bubbel WEL alle geldende maatregelen moeten volgen.

Dus wel bv. mondmaskers dragen als we met anderen in contact komen, denk maar aan de inkom van een zwembad of de toiletten aldaar. Of als de kookouders naar de winkel gaan enz. Deze contacten, moeten we ook allemaal noteren in een logboek.

Daarom ook dat we vragen om voldoende wegwerpmaskers of minstens 2 (getekende!!) herbruikbare maskers mee te geven (deze laatste zullen we dan wassen indien nodig).


Er is om alles goed op te volgen een Coronacoördinator.

In ons geval is dat: Eef Theys 0475 44 38 02.

Deze persoon is de contactpersoon voor alles wat met corona te maken heeft. De contactracers, politie of gemeentebesturen zullen deze dan ook contacteren indien nodig.


Het is ook belangrijk dat de voorziene maatregelen goed worden gevolgd:

We rekenen op de ouders om dit zeer goed en getrouw op te volgen.


De verantwoordelijkheid ligt bij jullie!

Maatregelen VOOR het bivak


 • Wie ziektesymptomen heeft of gehad heeft in de drie dagen voor de start van het kamp mag niet mee.
 
 • Wie samenwoont met een besmet persoon mag niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaineperiode.
  • We beseffen dat dit hard kan zijn maar het is uiteraard noodzakelijk omdat we in 1 bubbel zullen leven en spelen en we uiteraard geen anderen willen besmetten.
 • Leden en leiding uit de risicogroep (met aandoeningen) mogen deelnemen als hun ziekte door medicatie onder controle is en als ouders het als veilig inschatten om hun kind mee te sturen.
  • De Chiro kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele besmettingen.
 • Ga niet naar andere activiteiten gedurende de week VOOR het bivak.

 

In ‘overzicht - hoe veilig op bivak’ vind je een flyer met de samenvatting van deze maatregelen

 

 

 

Maatregelen OP het bivak:


 • We zullen zeer veel handjes wassen en indien nodig ontsmetten. De leiding zal daar goed op toezien.
         Wil dat zeggen dat ze proper naar huis gaan komen? Dat betwijfelen we 😊
 • Ook de ruimtes zoals toiletten, douches, keuken,…. zullen regelmatig gepoetst worden
 • Slaapzaal, tent, eetruimte enz. gaan we zeer goed en vaak verluchten
 • Mocht je kind ziek worden op bivak.
  Dan gaan we het stappenplan gebruiken: 'Noodprocedure - kind ziek op bivak
  • Wees steeds beschikbaar om een kind op te halen op de bivakplaats in Averbode. Zoals je kan lezen in de noodprocedure zijn er zijn helaas wat scenario’s waar een kind mogelijks moet opgehaald worden
  • We maken al eens mee dat een kind een kwaaltje aangeeft bij heimwee. Keelpijn, buikpijn, hoofdpijn…. het zijn typische verschijnselen die we dan met een knuffel oplossen. Helaas moeten we daar dit jaar anders op reageren. Het zijn nl. symptomen van corona en dan moeten we het stappenplan volgen. Gelieve daarom op voorhand met uw kind te bespreken dat als heimwee in het spel is ze dit duidelijk ook zo moeten vermelden!! Ook de leiding zal dit nog herhalen.
 • Als we onze bubbel verlaten gaan we de geldende maatregelen goed volgen! Dat is ook de reden waarom, jullie ouders, niet toegelaten worden op de bivakplaats en je de kinderen (pipo’s, speelclub, rakwi’s) dient af te zetten voor de bivakplaats, in een kiss & ride zone die we zullen opstellen. We hopen dat jullie daar begrip voor hebben. Daaruit volgend is eveneens bezoek niet mogelijk.

 

Maatregelen NA het bivak:

 

U merkt het, toch nog wel wat zaken waar we moeten op letten. We rekenen dan ook volledig op jullie medewerking. We hopen oprecht dat we dit jaar gespaard blijven van dit verschrikkelijke ding en dat we een deugddoend en zorgeloos bivak mogen meemaken!

We willen jullie allemaal ook enorm bedanken voor de medewerking, de inspanningen en het begrip dat we mogen en mochten ondervinden gedurende het jaar.

 De leiding, VB’s en kokkies